Wczytuję dane...
Zwroty i reklamacje

Dane kontaktowe do Sklepu Parasole Miadora.pl:

MIADORA - sklep PARASOLE

ul. 12 Lutego 21

82-300 Elbląg

Obsługa Klienta:

e-mail: parasole@miadora.pl

tel.: 695 332 601 w godz. 9:00 - 20:00 (pon. - pt.).

 

Gwarancja Rezygnacji z Zamówienia i Zwrotu Pieniędzy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia (prosimy również o dołączenie paragonu). Sklep gwarantuje zwrot otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Po otrzymaniu od Klienta informacji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy pieniądze zostaną niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgadza się na inne rozwiązanie. W przypadku wpłaty na poczcie, bądź zapłaty za towar za pobraniem Sklep prosi o wysłanie maila z informacją o numerze rachunku bankowego Klienta dla celów dokonania zwrotu płatności na mail parasole@miadora.pl

Towar należy odesłać lub przekazać na adres Parasole Miadora.pl, ul. Łowicka 9, 82-300 Elbląg - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zgodnie z ww. ustawą o prawach konsumenta, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, dlatego też Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Skuteczność odstąpienia od umowy

Aby odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru należy poinformować firmę Parasole Miadora.pl Waldemar Domalewski z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Łowickiej 9, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wysłanego pocztą lub drogą elektroniczną na adres email: parasole@miadora.pl. W tym celu można (ale nie trzeba) skorzystać z formularza udostępnianego przez Sklep pod następującym linkiem:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje:

1. Wady fabryczne/uszkodzenia towaru/usterki

Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania lub użytkowania, prosimy o informację mailową oraz przesłanie wadliwego towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Koszty związane z odesłaniem towaru do reklamacji zwrócimy na wskazane przez Klienta konto bankowe natychmiast po otrzymaniu przesyłki i zweryfikowaniu zasadności reklamacji.

Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Za towar wadliwy uznaje się produkt, który posiada wady fizyczne. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient będzie powiadomiony indywidualnie.

 

2. Błędnie zamówiony towar przez klienta

Jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, iż zamawiane towary zostały mylnie zamówione, można dokonać wymiany. Prześlij na adres Sklepu w ciągu 14 dni daną pozycję z dokładną informacją, na jaki produkt mamy dokonać wymiany.

Po otrzymaniu przesyłki, jeśli będzie to możliwe, dokonamy wymiany.

Odsyłane towary nie mogą nosić śladów użytkowania.

Koszt odesłania mylnie zamówionego towaru oraz dosłania nowego towaru ponosi Klient. Jeśli w związku z wymianą towaru powstanie nadpłata, zwrócimy ją na Twoje konto.

Koszt dosłania oraz ewentualną dopłatę należy wpłacić na nasz rachunek z dopiskiem "dopłata do wymiany - ZAM /nr zamówienia/".

 

3. Przesyłka niezgodna z zamówieniem

Jeśli po otworzeniu przesyłki okaże się, że znajdujące się towary zostały mylnie do Ciebie przesłane, lub część zamówienia nie zgadza się z pozycjami zamawianymi, skontaktuj się z nami. W takim przypadku Sklep ponosi całkowite koszty wymiany towaru na właściwy. Klient o procedurze wymiany będzie informowany indywidualnie.

Zwrot pieniędzy:

Zwrot pieniędzy wynikający z uwzględnienia reklamacji zostanie dokonany niezwłocznie po weryfikacji reklamacji w następujący sposób:

- jeśli zamówienie opłacone było przelewem - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,

- jeśli zamówienie opłacone było kartą kredytową lub PayPal - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty lub konto PayPal,

- jeśli zamówienie opłacone za pobraniem - zwrot pieniędzy nastąpi na wskazane przez Klienta konto bankowe.